ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.Drukuj informacjęSprawa: Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2009-02-02 10:59:38

Termin załatwienia

Sprawozdanie uznaje się za kompletne (złożone) po akceptacji pracownika Urzędu Miejskiego – Wydziału Spraw Społecznych co do zgodności merytorycznej i finansowej sprawozdania z umową.

Osoba kontaktowa

B. Sówka

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Lubsku

Telefon kontaktowy

68 451 61 48

Adres e-mail

Sposób załatwienia

1. Weryfikacja pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdania 
2. Akceptuje – Naczelnik Wydziału

Miejsce odbioru

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko


 


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


ul. Powstańców Wielkopolskich 3


 


Referat Spraw Społecznych


Aleja Niepodległości 2


 

Wymagane Dokumenty

Aktualny druk ustawowy sprawozdania wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w  sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Czas realizacji

Sprawozdanie uznaje się za kompletne (złożone) po akceptacji pracownika Urzędu Miejskiego  co do zgodności merytorycznej i finansowej sprawozdania z umową.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Sprawozdania składają organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane realizujące zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na które została zawarta umowa.
- sprawozdanie częściowe lub końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
- podmiot składa sprawozdanie na druku ustawowym.
- ewentualne załączniki: dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
- sprawozdanie należy wypełnić czytelnie ( maszynowo, komputerowo lub pisemnie). Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione. W przypadku gdy dana pozycja sprawozdania nie będzie wypełniana piszemy: „ nie dotyczy” lub wstawiamy cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowej. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza sprawozdania.

Podstawa prawna

- art. 18 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
- § 9ust 1 Uchwały Nr XIV / 104/ 07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2008 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
WSS
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
WSS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-30 12:36:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-02 10:59:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 10:17:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony