ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchownąDrukuj informacjęSprawa: USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchowną

Szczegóły informacji

USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchowną

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2009-01-23 11:21:01

Termin załatwienia

Kierownik USC niezwłocznie po otrzymaniu od duchownego wypełnionego zaświadczenia, sporządza akt małżeństwa i wydaje 1 odpis skrócony aktu małżeństwa małżonkom.

Osoba kontaktowa

D. Michalik / B. Kowalska

Miejsce załatwienia

pl. Wolności 1 - Ratusz

Telefon kontaktowy

68 457 61 60/ 68 457 61 61

Adres e-mail

Sposób załatwienia

- przyjęcie zapewnienia o braku okoliczności zawarcia związku małżeńskiego,
- wystawienie 3 egz. zaświadczenia,
- po zawarciu małżeństwa i po otrzymaniu od duchownego wypełnionego zaświadczenia, sporządzenie aktu małżeństwa i wydrukowanie 1 egz. odpisu aktu małżeństwa,
- zawiadomienie ewidencji ludności miejsca stałego zameldowania osób, które zawarły związek małżeński,
- zawiadomienie urzędów stanu cywilnego miejsca urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.

Miejsce odbioru

Pl. Wolności 1 Ratusz


pok. 13, 14

Wymagane Dokumenty

Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć:
a)      panna, kawaler
-wskazać miejsce sporządzenia  aktów urodzenia o ile osoba urodziła się poza Lubskiem,
- podpisać zapewnienie
b)      osoby rozwiedzione:
- wskazać miejsce sporządzenia  aktów urodzenia o ile osoba urodziła się poza Lubskiem
- podpisać zapewnienie,
- dowody ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim lub wskazać miejsce zawarcia małżeństwa o ile osoba zawarła małżeństwo poza Lubskiem
c) wdowa, wdowiec
           - wskazać miejsce  sporządzenia  aktu urodzenia o ile osoba urodziła się poza Lubskiem,
            - miejsce sporządzenia  aktu zgonu małżonka,
            - podpisać zapewnienie.
           - dokument tożsamości(ważny)
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydany jest  nieodpłatnie 1  odpis skrócony aktu małżeństwa.

Czas realizacji

Kierownik USC niezwłocznie po otrzymaniu od duchownego wypełnionego zaświadczenia, sporządza akt małżeństwa i wydaje 1 odpis aktu małżeństwa małżonkom.
 

Opłaty

Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.), od 01 stycznia 2007r. pobierane są przez Urząd Stanu Cywilnego opłaty skarbowe w następujących wysokościach:
1)      sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
2)      zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest bezpłatne,
3)      pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa jest  zwolniony od opłaty skarbowej,
4)      dodatkowe odpisy podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
- odpis skrócony - 22 zł.
- odpis zupełny -33 zł.
 
- opłatę skarbową należy dokonać na adres i konto:
Gmina Lubsko
Pl. Wolności 1
 
PKO Bank Polski nr rachunku: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
-          bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubsku,
-          w kasie Urzędu Miejskiego ul. Powstańców Wlkp. 3.

Tryb odwoławczy

Brak
 

Uwagi

Zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo. Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.
W terminie pięciu dni od chwili złożenia przez narzeczonych oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed duchownym, duchowny przedkłada to zaświadczenie wraz z zaświadczeniem stwierdzającym zawarcie małżeństwa, kierownikowi USC co do miejsca zawarcia małżeństwa.
Zaświadczenie wydawane jest przyszłym małżonkom w trzech egzemplarzach i zachowuje ono ważność przez okres trzech miesięcy.
Niezachowanie tego terminu powoduje, że nie zostanie sporządzony akt małżeństwa w USC.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r. poz. 1359)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., Poz. 1546 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
E. Bobińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-23 09:43:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-23 11:21:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 10:20:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony