ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC - Zgłoszenie zgonu.Drukuj informacjęSprawa: USC - Zgłoszenie zgonu.

Szczegóły informacji

USC - Zgłoszenie zgonu.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2009-01-23 11:22:16

Termin załatwienia

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zgonu. Zgon na skutek choroby zakaźnej- zgłoszenie w ciągu 24 godzin od zgonu.

Osoba kontaktowa

D. Michalik / B. Kowalska

Miejsce załatwienia

pl. Wolności 1 - Ratusz

Telefon kontaktowy

68 457 61 60/ 68 457 61 61

Adres e-mail

Sposób załatwienia

- sporządzenie aktu zgonu oraz 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu,
- zawiadomienie ewidencji ludności miejsca stałego zameldowania osoby zmarłej,
- zawiadomienie urzędów stanu cywilnego miejsca urodzenia i zawarcia związku małżeńskiego osoby zmarłej.
 

Miejsce odbioru

Pl. Wolności 1 Ratusz


pok. 13, 14

Wymagane Dokumenty

1. Osoba zgłaszająca zgon powinna przedłożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego:
- kartę zgonu,
- dokument tożsamości zmarłego.
2. Do zgłoszenia zgonu, zgodnie uprawnione są następujące osoby:
- pozostały małżonek(ka)
- krewni zstępni,
- krewni wstępni,
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
- szpital lub zakład, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie.

Czas realizacji

Niezwłocznie po okazaniu karty zgonu.
 

Opłaty

Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) od 01 stycznia 2007r. pobierane są przez USC opłaty skarbowe w następujących wysokościach:
1)  Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis aktu zgonu.
2)  Dodatkowe odpisy podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
- odpis skrócony – 22 zł.
- odpis zupełny – 33 zł.
- od sporządzenia testamentu urzędowego – 22 zł.
 
- opłatę skarbową należy dokonać na adres i konto:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
 
PKO Bank Polski nr rachunku: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
 
-   Bezpośrednio w USC w Lubsku,
-   W kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku ul. Powstańców Wlkp. 3.

Tryb odwoławczy

Brak
 

Uwagi

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. Zgon osoby wymaga stwierdzenia przez lekarza.
Podstawowym dokumentem do sporządzenia aktu zgonu jest karta zgonu. Zgon osoby zgłasza się w USC dla miejsca tego zdarzenia. Po sporządzeniu aktu zgonu, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przekazuje osobie zgłaszającej zgon nieodpłatnie trzy odpisy skrócone aktu zgonu oraz potwierdzoną część karty zgonu służącą do pochowania zwłok.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., Poz. 1546 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
E. Bobińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-23 11:19:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-23 11:22:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 10:18:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony