ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC - Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.Drukuj informacjęSprawa: USC - Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Szczegóły informacji

USC - Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2009-01-07 13:11:05

Termin załatwienia

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Osoba kontaktowa

D. Michalik / B. Kowalska

Miejsce załatwienia

pl. Wolności 1 - Ratusz

Telefon kontaktowy

68 457 61 60/ 68 457 61 61

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.
Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
 

Miejsce odbioru

Pl. Wolności 1 Ratusz


pok. 13, 14

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego  
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 4. Od 01 marca 2015 r.  nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju,  pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.
 5. Uwierzytelniony odpis, wypis lub uwierzytelniona reprodukcja aktu stanu cywilnego (dotyczy sprostowania/uzupełnienia na podstawie materiałów archiwalnych).
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Czas realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

Opłaty

 1. W wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł.,
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto:
 • Gmina Lubsko, Pl. Wolności 1,  PKO Bank Polski nr rachunku: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714 , lub:
 • bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubsku,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uwagi

Ogólny opis - prostowanie aktu stanu cywilnego
 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
 2. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
 3. W celu dokonania sprostowania należy złożyć stosowny wniosek.
 
Ogólny opis – uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 1. Akt stanu cywilnego, który nie  zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
 2. Uzupełnienie  aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
 3. W celu dokonania uzupełnienia należy złożyć stosowny wniosek.
 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., Poz. 1546 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
D. Michalik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Michalik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-07 13:10:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-07 13:11:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 10:20:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony