ˆ

Treść oświadczeń majątkowych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 1
Dodano
2022-08-31 15:08:34
Grupa
Osoby upow. do wydawana decyzji w imieniu Burmistrza
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Tomasz Zbroszczyk
z-ca naczelnika
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 113.4 KiB)
Lp: 2
Dodano
2022-08-31 15:07:35
Grupa
Osoby upow. do wydawana decyzji w imieniu Burmistrza
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Kamil Zakrzewski
Burmistrz Lubska
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 331.3 KiB)
Lp: 3
Dodano
2022-08-31 15:06:18
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Ewa Woźniak-Burzawa
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 4
Dodano
2022-08-31 15:05:02
Grupa
Osoby upow. do wydawana decyzji w imieniu Burmistrza
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Witos
Naczelnik
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 601.2 KiB)
Lp: 5
Dodano
2022-08-31 15:04:10
Grupa
Osoby upow. do wydawana decyzji w imieniu Burmistrza
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Sylwia Urban
z-ca naczelnika
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 6
Dodano
2022-08-31 15:03:09
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Paweł Skrzypczyński
Dyrektor BCK
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 7
Dodano
2022-08-31 15:01:55
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Ściłba
Dyrektor OSIR
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 1 MiB)
Lp: 8
Dodano
2022-08-31 15:00:54
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2007
Imię, nazwisko, stanowisko
Marzena Rudziak
Dyrektor Przedszkola
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 9
Dodano
2022-08-31 14:59:23
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Lidia Rogacewicz
Kierownik MGOPS
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 810.4 KiB)
Lp: 10
Dodano
2022-08-31 14:58:16
Grupa
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Iwona Poszwa
Sekretarz Gminy Lubsko
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 870.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji