ˆ

Treść oświadczeń majątkowych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 221
Dodano
2017-07-03 08:58:49
Grupa
Osoby upow. do wydawana decyzji w imieniu Burmistrza
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Elżbieta Bobińska
z-ca Kierownika USC
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 185.2 KiB)
Lp: 222
Dodano
2017-07-03 08:57:17
Grupa
Zarząd
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Roman Żaczyk
LWiK Prezes Zarządu
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 336.1 KiB)
Lp: 223
Dodano
2017-07-03 08:54:36
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Barbara Tyrańska
Dyrektor Przedszkola
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 148.5 KiB)
Lp: 224
Dodano
2017-05-19 13:54:17
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Andrzej Tomiałowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 178 KiB)
Lp: 225
Dodano
2017-05-19 13:52:22
Grupa
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Lech Jurkowski
Burmistrz Lubska
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 168.5 KiB)
Lp: 226
Dodano
2016-12-12 14:26:06
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Roman Działa
Kierownik MGOPS
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 368.5 KiB)
Lp: 227
Dodano
2016-12-12 10:57:08
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Przysmak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 346.7 KiB)
Lp: 228
Dodano
2016-10-18 13:20:38
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Lidia Rogacewicz
Kierownik MGOPS
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 351.6 KiB)
 • Treść oświadczenia (PDF, 134.6 KiB)
Lp: 229
Dodano
2016-09-08 12:09:17
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Działa
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 625 KiB)
 • Oświadczenie majątkowe IX 2016 (PDF, 395.5 KiB)
Lp: 230
Dodano
2016-09-06 15:02:18
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Dariusz Sidelnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 442.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji