ˆ

Treść oświadczeń majątkowych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 201
Dodano
2017-07-03 09:31:29
Grupa
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Szewczyk
Skarbnik Gminy Lubsko
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 99.6 KiB)
Lp: 202
Dodano
2017-07-03 09:30:37
Grupa
Osoby upow. do wydawana decyzji w imieniu Burmistrza
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Mateusz Szaja
Naczelnik
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 319.5 KiB)
Lp: 203
Dodano
2017-07-03 09:29:31
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Grażyna Sudoł
Kierownik Zakładu Gospodarowa
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 163.4 KiB)
Lp: 204
Dodano
2017-07-03 09:28:37
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Maria Rudek
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 163.1 KiB)
Lp: 205
Dodano
2017-07-03 09:26:03
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Józef Radzion
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 220.3 KiB)
Lp: 206
Dodano
2017-07-03 09:25:01
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Rabenda
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 119.8 KiB)
Lp: 207
Dodano
2017-07-03 09:24:04
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Przysmak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 122 KiB)
Lp: 208
Dodano
2017-07-03 09:22:48
Grupa
Dyrektorzy (kierownicy) jednostek podległych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Sławomir Muzyka
Dyrektor Lubskiego Domu Kultur
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 119.7 KiB)
Lp: 209
Dodano
2017-07-03 09:21:12
Grupa
Osoby upow. do wydawana decyzji w imieniu Burmistrza
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Dorota Michalik
z-ca Kierownika USC
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 167.4 KiB)
Lp: 210
Dodano
2017-07-03 09:18:49
Grupa
Osoby upow. do wydawana decyzji w imieniu Burmistrza
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Milena Małachowska
Kierownik Referatu
Załącznik
 • Treść oświadczenia (PDF, 209.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji