Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacja o zakresie działalności Urzędu

Szczegóły informacji

Tekst odczytywalny maszynowo

Informacja ogłoszona dnia 2023-06-01 09:22:35 przez Sebastian Górski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Lubsku
Urząd Miejski w Lubsku znajduje się w dwóch budynkach na terenie centrum miasta Lubska. Urzędem kieruje Burmistrz Miasta.
Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:
 • Kierownictwo Urzędu:
  • Burmistrz Lubska
  • Zastępca Burmistrza – Sekretarz Gminy
  • Skarbnik Gminy
 • Wydziały Urzędu i Referaty.
 
Siedziba Urzędu
Główna siedziba znajduje się przy plac Wolności 1 w Lubsku.
W budynku głównym znajdują się:
 • Sekretariat Burmistrza
 • Biuro Zastępcy Burmistrza - Sekretarza Gminy
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami
 • Samodzielne stanowisko ds. Kadr
 • USC
 • Biuro Rady Miejskiej
W budynku przy al. Niepodległości 2 w Lubsku znajdują się:
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Skarbnik Gminy
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Referat ds. Archiwum zakładowego 
 • Referat Spraw Społecznych
 • Referat ds. Informatyki 
oraz jednostki organizacyjne:
 • MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 • Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku
Godziny pracy Urzędu
Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:
 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00,
 • we wtorek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30,
 • w piątek od 7.30 do 14.00.

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie
W Urzędzie można załatwić między innymi sprawy związane z:
 • sprawami obywatelskimi, w tym: zameldowaniem i wymeldowaniem, wyrobieniem dowodu osobistego, zgłoszeniem narodzin dziecka, otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa, wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym, uznaniem dziecka, zmianą imienia lub nazwisk stosownie do obowiązujących przepisów;
 • podatkami i opłatami, w tym: podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych i opłatami za gospodarowanie odpadami;
 • nieruchomościami, w tym: sprzedażą lokalu mieszkalnego, nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości, zatwierdzeniem projektu podziału, dzierżawą nieruchomości gminnej, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • zaświadczeniem o rewitalizacji;
 • organizacją wydarzeń, bieżącym informowaniem o sprawach gminy, konsultacjami społecznymi, stypendiami, wsparciem dla organizacji pozarządowych;
 • działalnością gospodarczą, w tym: zakładaniem działalności, zwolnieniem z podatku, uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 • zezwoleniem na organizację imprezy masowej, zgłoszeniem organizacji zgromadzenia publicznego;
 • ochroną powietrza, w tym: decyzjami środowiskowymi, projektem Czyste Powietrze, Cmentarzami;
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • edukacją, w tym nadzorem nad placówkami oświatowymi w gminie;
 • profilaktyką uzależnień, pomocą osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy w rodzinie;
 • usługami komunalnymi i gospodarowaniem odpadami;
 • ochroną zwierząt;
 • sprawami z zakresu inwestycji;
 • sprawami związanymi z organizacją pracy Rady Miejskiej w Lubsku.

Załatwianie spraw w Urzędzie
Aby załatwić sprawę w Urzędzie, można:
 • Napisać pismo i wysłać je na adres:
Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
 • Napisać pismo i przynieść je na Dziennik Podawczy, al. Niepodległości 2, łącznik (budynek C) w godzinach pracy urzędu
 • Napisać wiadomość mailową i wysłać ją na adres:
 • Napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl, adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP
  Urzędu Miejskiego w Lubsku: /1e408uxblm/skrytka
  Wysłać faks pod numer: + 48 68 457 61 00
 • Zadzwonić pod numer: + 48 68 457 61 01
 • Przyjść do Urzędu osobiście
 
Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych
Punkt obsługi osób starszych i niepełnosprawnych znajduje się przy al. Niepodległości 2, łącznik (budynek C – Biuro Podawcze). Wejście dostosowane dla wózków jest usytuowane od strony parkingu przy ul. Konopnickiej (od rzeki).
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy al. Niepodległości 2, łącznik (budynek C - parter). W pobliżu budynków są miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W Urzędzie są również dostępne pętle indukcyjne dla osób niesłyszących w następujących lokalizacjach:
 • Biuro Podawcze al. Niepodległości 2, (łącznik - budynek C)  
 • Sekretariat Burmistrza, Plac Wolności 1

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S.Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-01 09:22:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-01 09:22:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-12 08:35:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
249 raz(y)