Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o sesji

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-20 12:07:16 przez Gabriela Byczkowska, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o sesji

OR.0002.11.2022                                                                                                                                                                   Lubsko, dnia 20 września 2022 r.
 
 
                                                                                     O G Ł O S Z E N I E
 
    Uprzejmie zapraszam na LII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się dnia 29 września 2022 r.    
      Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubsko.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/210/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/291/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Lubska uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Interpelacje i zapytanie sołtysów.
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie sesji
 
 
                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej                                    
                                                                                                                                                                     /-/ Artur Bondarenko
 
 
 
 
 
 
 
W  trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA                      
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriela Hładkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 12:04:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Hładkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 12:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 14:23:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
869 raz(y)