ˆ

Ewidencja kąpielisk

Szczegóły informacji

Ewidencja kąpielisk - 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-29 16:29:30 przez Anna Kalinowska, informacja należąca do archiwum

Tabela I. Wykaz kąpielisk

Nazwa województwa, powiatu i gminy: lubuskie, żarski, Lubsko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Krajowy kod kąpieliska1)
Identyfikator
kąpieliska
NUMID1)
Nazwa
kąpieliska2)
Adres
kąpieliska2)
Rok3)
Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym4)
Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)
Sezon
kąpielowy6)
Informacje zawarte w wykazie kąpielisk7)
0811PKAP0003
PL4321106508000029
Zbiornik retencyjny „Nowiniec”
Dz. nr 899/3                       obręb Białków
2019
Nowe kąpielisko
Wyznaczono
Uchwała nr VIII/54/19       z dnia 25 kwietnia 2019r.
22/06-31/08
0811PKAP0003
PL4321106508000029
Zbiornik retencyjny „Nowiniec”
Dz. nr 899/3                       obręb Białków
2020
Czynne
Wyznaczono
Uchwała nr XIX/150/20
z dnia 31 marca 2020r.
26/06-31/08
 
1) Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
2) Dane własne organizatora kąpieliska.
3) Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6–9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.
4) Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.
5) W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.
6) Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.
7) Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: 0811PKAP0003
 
Nazwa i adres kąpieliska: Zbiornik retencyjny „Nowiniec” dz.nr 899/3 obręb  Białków
Lp.
Rok
Właściwy
państwowy
inspektor
sanitarny1)
Ocena bieżąca jakości wody
Ocena
sezonowa
jakości
wody2)
Klasyfikacja3)
Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
Aktualizacja
informacji4)
Data
badania
Wynik
oceny5)
Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli
Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6)
Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
 
1.
2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;  tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
 
 
 
24.06.2020
 
 
 
Woda nieprzydatna do kąpieli 
Przekroczenia mikrobiologiczne- przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Escherichia coli
 
 
Tymczasowy zakaz kąpieli do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania próbki wody
(do 1.07.2020r.);
Przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Escherichia coli o 509 NPL w 100ml
1. Wprowadzenie tymczasowego zakazu kąpieli do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania próbki wody;
2. Podjęcie działań dla ochrony zdrowia ludzkiego, polegających na poinformowaniu użytkowników kąpieliska poprzez lokalne środki masowego przekazu oraz pisemne ogłoszenia na terenie kąpieliska o tymczasowym zakazie kąpieli
29.06.2020r.
Decyzja nr ONS.413.HK.542.4.2020 z dn.26.06.2020r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Żarach
2.
2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary; 
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
 
29.06.2020
 
Woda przydatna
do kąpieli
Nie dotyczy
 
 
 
 
Bieżąca ocena jakości wody z dnia 01.07.2020r.
 
3.
2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary; 
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
08.07.2020
 
 
Woda przydatna
do kąpieli
Nie dotyczy
 
 
 
 
Bieżąca ocena jakości wody z dnia 08.07.2020r.
4. 2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;  tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
20.07.2020
https://sk.gis.gov.pl
Woda przydatna do kąpieli Nie dotyczy         Bieżąca ocena jakości wody z dnia 23.07.2020r. 
5. 2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary; tel.68 470 62 58 mail: lwww.bip.pssezary.pl
06.08.2020
https://sk.gis.gov.pl
Woda przydatna do kąpieli Nie dotyczy         Bieżąca ocena jakości wody z dnia 10.08.2020r. 
6. 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary; tel.68 470 62 58 mail: lwww.bip.pssezary.pl
20.08.2020
https://sk.gis.gov.pl
Woda przydatna do kąpieli Nie dotyczy         Bieżąca ocena jakości wody z dnia 24.08.2020r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-29 16:29:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-29 16:29:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01 14:31:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1261 raz(y)