ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Szczegóły informacji

Informacja o sprzedaży węgla

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-05 14:42:10 przez Anna Kalinowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gminy Lubsko od 1 stycznia 2023 r.
W związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Lubsko informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego również od dnia 1 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Lubsko.
Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Gminy Lubsko.
Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, może złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:
  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w ilości:
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.
oraz dodatkowo niewykorzystaną ilość węgla w okresie do 31 grudnia 2022 r.
Ministerstwo Aktywów Państwowych zmieniło przepisy uelastyczniając zasady zakupu surowca. Według nowego rozporządzenia, wolumen, który nie został wykorzystany w ubiegłym roku, nie przepada. Każde gospodarstwo domowe może kupić 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022/2023.
Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2:
a) pkt 1 - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,
b) pkt 1 i 2 łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.
Państwa wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubsku. Po pozytywnej weryfikacji Państwa wniosku pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku zadzwoni do Państwa na numer telefonu podany we wniosku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku i o konieczności uiszczenia zapłaty za węgiel w wysokości 1900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) za 1 tonę w:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy al. Niepodległości 2, C pok. 9 w dniach i godzinach otwarcia kasy, tj. poniedziałek 8:00 – 12:00, wtorek-środa 8:00 – 1130, czwartek i piątek – kasa nieczynna;
lub
  • na konto bankowe Gminy Lubsko w PKO BP nr 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
Po wpłacie pieniędzy za zakup węgla otrzymają Państwo fakturę potwierdzającą zakup węgla. We wskazanym przez pracownika Urzędu Miejskiego w Lubsku dniu, udadzą się Państwo z fakturą do składu opału przy ul. Budowlanych 3 w Lubsku po odbiór węgla i uzgodnienie terminu dowozu węgla do gospodarstwa domowego. Dodatkowo pracownik Urzędu Miejskiego będzie codziennie przekazywał składowi opału listę osób uprawnionych do odbioru węgla.
Przy odbiorze węgla ze składu opału zostanie sporządzony protokół odbioru węgla, a następnie podpisany przez osobę upoważnioną ze składu opału oraz przez mieszkańca, który dokonał zakupu węgla i potwierdził jego odbiór.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Miejskiego przy al. Niepodległości 2, A pok. 0.7 (nr tel. 68 457 61 62) w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00, wtorek ‑ czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, piątek w godzinach 7:30 ‑ 14:00.
Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Lubsko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
T. Zbroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-05 14:41:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-05 14:42:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-05 14:42:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1852 raz(y)