ˆ

Adresy i Telefony

Szczegóły informacji

Dane informacyjne

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-24 16:09:38 przez Anna Kalinowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Adres do korespondencji:
 
URZĄD MIEJSKI w LUBSKU
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
e-mail:
  REGON: 000526156
NIP: 928-00-14-716
Strona internetowa www.lubsko.pl
Dane do fv:
Gmina Lubsko pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko
REGON: 970770646, NIP: 928-192-57-33
Urząd Miejski w Lubsku pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko

Akapit nr 2 - brak tytułu

       
Biuro Obsługi Interesanta
 
Magdalena Duszczak
Elżbieta Trzebińska
68 45761 01
68 45761 15
Aleja Niepodległości 2
pok. C.10
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 68 45761 08 pl. Wolności 1
pok. 10

SEKRETARIAT BURMISTRZA
 
Anna Iwaniuch
68 45761 08
pl. Wolności 1
pok. 8
Sekretarz Gminy
Zastępca Burmistrza
Iwona Poszwa 68 45761 08 pl. Wolności 1
pok. 9
Skarbnik Gminy Anna Górska 68 45761 70 ul. Powstańców Wlkp. 3
pok. 21
Fax Ratusz 68 45761 00  
Fax Wydział Finansowy 68 45761 83  
Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej Agata Kromp-Myśliwiec 68 45761 72 ul. Powstańców Wlkp. 3
pok. 19
Samodzielne stanowisko ds. Kadr Anna Paulus 68 45761 43 pl. Wolności 1
pok. 11
Urząd Stanu Cywilnego pl. Wolności 1
Kierownik Beata Kowalska 68 45761 61 pok. 14
z-ca kierownika Dorota Michalik 68 45761 60 pok. 13
Wydział Organizacyjny pl. Wolności 1
Naczelnik Manuela Konieczka 68 45761 16 pok. 7
z-ca naczelnika
projekty dofinansowane ze środków pozabudżetowych
Helena Miklaszewska 68 45761 14 pok. 20
promocja gminy, promocja gospodarcza, obsługa inwestora, organizacja imprez, współpraca z zagranicą Maria Wolicka 68 45761 14 pok. 20
sprawy organizacyjne, zaopatrzenie materiałowo-techniczne Justyna Machniak 68 45761 13 Aleja Niepodległości 2
pok. C.9
Biuro Rady Miejskiej Joanna Daniłkiewicz 68 45761 17 pok. 18
Biuro Rady Miejskiej Gabriela Hładkiewicz 68 45761 18 pok. 17
Referat ds. Informatyki  ul. Powstańców Wlkp. 3
Kierownik Sebastian Górski 68 45761 42 pok. 39
miejskie serwisy internetowe Anna Kalinowska 68 45761 41 pok. 40
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. Powstańców Wlkp. 3
Naczelnik Elżbieta Haściło 68 45761 49 pok. 41
z-ca naczelnika Ilona Witesko 68 45761 44 pok. 42
księgowość szkół i przedszkoli Justyna Giedrojć-Rosińska 68 45761 45 pok. 42
Iwona Zarzycka 68 45761 45 pok. 43
Sylwia Torończak 68 45761 46 pok. 44
Gminny Program Profilaktyki, świadczenia opieki zdrowotnej, stypendia Bartłomiej Sówka
Anita Herós
68 45761 48 pok. 9
sprawy oświatowe Marika Drewniak 68 45761 47 pok. 38
Przewodniczący GKRPA  Bartłomiej Sówka 601 060 594 ul. Powstańców Wlkp. 3
Referat Spraw  Społecznych Aleja Niepodległości 2
Kierownik Dorota Jasińska 68 45761 63 pok. C.3
świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+) Karolina Koska 68 45761 64 pok. C.4
świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+) Agnieszka Osińska 68 45761 65 pok. C.4
świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny Agnieszka
Iwanowska-Winczewska
68 45761 65 pok. C.4
fundusz alimentacyjny Renata Maćko 68 45761 65 pok. C.4
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Aleja Niepodległości 2
Naczelnik 
rejestr wyborców, repatriacja
Henryk Dybka 68 45761 05 pok. C.1
z-ca naczelnika
ew. podmiotów gospodarczych
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Sylwia Urban 68 457 1 02 pok. C.2
dowody osobiste Magdalena Witkowska 68 45761 03 pok. C.2
ewidencja ludności Marzena Karolczak 68 45761 04 pok. C.2
ewidencja ludności Elżbieta Bobińska 68 45761 04 pok. C.2
sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa Norbert Kawka 68 45761 54 ul. Powstańców Wlkp. 3
pok. 46
zwierzęta Magdalena Drosik 68 45761 55 ul. Powstańców Wlkp. 3
pok. 46
Wydział Finansowy ul. Powstańców Wlkp. 3
Naczelnik Agnieszka Kaniowska 68 45761 71 pok. 20
 księgowość budżetowa Ewa Szuber 68 45761 73 pok. 22
 księgowość i sprawozdawczość budżetowa Anna Piasecka 68 45761 74 pok. 22
planowanie budżetu Agata Kromp-Myśliwiec 68 45761 72 pok. 19
Kasa (poniedziałki, wtorki, środy) Agnieszka Osińska 68 45761 78 pok. 15
VAT Anna Michajłowska 68 45761 79 pok. 29
płace, ZUS Małgorzata Dragańczuk 68 45761 77 pok. 47
podatki - miasto Ewelina Mijalska 68 45761 75 pok. 23
pod. od nieruchomości -osoby prawne
środki transportu
Jolanta Wiśniewska 68 45761 76 pok. 23
podatki - wieś Aneta Marciniak 68 45761 76 pok. 23
ks. podatkowa
egzekucje
Małgorzata Pich 68 45761 80 pok. 30
użytkowanie wieczyste, czynsz Ewelina Gwizdała 68 45761 81 pok. 30
księgowość - odpady komunalne Jolanta Sikora 68 45761 81 pok. 30
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami pl. Wolności 1
Naczelnik Kamil Zakrzewski 68 45761 23 pok. 23
z-ca naczelnika Milena Małachowska 68 45761 27 pok. 26
planowanie przestrzenne, ochrona zabytków Magdalena Gwoździńska-Gawron 68 45761 24 pok. 24
oświetlenie, drogi, inwestycje Brygida Daszkiewicz 68 45761 21 pok. 28
oświetlenie, drogi, inwestycje Rafał Jędryś 68 45761 21 pok. 28
sprzedaż nieruchomości Elżbieta Perdoch 68 45761 28 pok. 27
dzierżawy, najem, użyczenie Marta Słowińska 68 45761 29 pok. 27
użytkowanie wieczyste, ewidencja nieruchomości Magdalena Kordiak 68 45761 24 pok. 24
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Powstańców Wlkp. 3
Naczelnik Małgorzata Witos 68 45761 66 pok. 25
z-ca naczelnika Tomasz Zbroszczyk 68 45761 62 pok. 31
utrzymanie zieleni Anna Pietrus-Bondarenko 68 45761 69 pok. 26
odpady komunalne Elwira Glinka 68 45761 67 pok. 28
deklaracje - odpady komunalne Marcin Firuta 68 45761 67 pok. 28
rolnictwo Dorota Borkowska 68 45761 68 pok. 24
utrzymanie czystości i porządku Daria Bober 68 45761 68 pok. 24
Referat ds. Archiwum zakładowego  Adres do korespondencji: pl. Wolności 1
Kierownik referatu Anna Gierulska 68 45761 53  
Archiwista Marzena Grześków-Marciniak 68 45761 52  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział Organizacyjny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-24 15:06:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-24 16:09:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-17 09:56:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61251 raz(y)