Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Lubskiego Domu Kultury
Nr aktu prawnego
61/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-03
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zawieszenia terminu zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Górzyn w celu wyboru Sołtysa
Nr aktu prawnego
60/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-03
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
59/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-02
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dyrektora Lubskiego Domu Kultury w Lubsku
Nr aktu prawnego
56/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
55/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubsku
Nr aktu prawnego
54/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
53/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko prawem służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
52/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
51/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-22
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
50/z/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji