ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2021 r.
Nr aktu prawnego
24/z/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/77/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Lubsku oraz nadania mu statutu.
Nr aktu prawnego
XXVIII/227/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
Nr aktu prawnego
XXVIII/226/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022 – 2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Nr aktu prawnego
XXVIII/225/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
XXVIII/224/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
XXVIII/223/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Lubsko i zwrotu części tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXVIII/222/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036
Nr aktu prawnego
XXVIII/221/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXVIII/220/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.
Nr aktu prawnego
21/Z/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji