Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4171
Data podjęcia
2004-06-14
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXII/140/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4172
Data podjęcia
2004-06-14
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubsko na 2004r.
Nr aktu prawnego
XXII/139/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4173
Data podjęcia
2004-06-14
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego
Nr aktu prawnego
XXII/138/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4174
Data podjęcia
2004-06-14
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekazania wkładu niepieniężnego (aportu) dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o.o. w Lubsku
Nr aktu prawnego
XXII/137/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4175
Data podjęcia
2004-05-28
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Lubska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w postaci podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
Nr aktu prawnego
XXI/136/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4176
Data podjęcia
2004-05-28
Grupa tematyczna
LWIK (daw. oczyszczalnia)
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku
Nr aktu prawnego
XXI/135/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4177
Data podjęcia
2004-05-28
Grupa tematyczna
LWIK (daw. oczyszczalnia)
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Lubsku
Nr aktu prawnego
XXI/134/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4178
Data podjęcia
2004-05-28
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubsko na 2004r.
Nr aktu prawnego
XXI/133/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4179
Data podjęcia
2004-05-28
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXI/132/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4180
Data podjęcia
2004-05-28
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/93/04 z dnia 6 lutego 2004 roku
Nr aktu prawnego
XXI/131/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji