Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4161
Data podjęcia
2004-03-05
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr aktu prawnego
XVII/103/04
Status
Uchylony
Lp: 4162
Data podjęcia
2004-03-05
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
Nr aktu prawnego
XVII/102/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4163
Data podjęcia
2004-03-05
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XVII/101/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4164
Data podjęcia
2004-03-05
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej
Nr aktu prawnego
XVII/100/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4165
Data podjęcia
2004-03-05
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XVII/99/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4166
Data podjęcia
2004-03-05
Grupa tematyczna
Honorowy obywatel/Zasługi dla Gminy/Medal
Tytuł aktu
w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lubsko"
Nr aktu prawnego
XVII/98/04
Status
Zmieniony
Lp: 4167
Data podjęcia
2004-03-05
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XVII/97/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4168
Data podjęcia
2003-03-24
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy
Nr aktu prawnego
35/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4169
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie opinii o pozbawieniu niektórych ulic w Lubsku kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
34/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 4170
Data podjęcia
2003-03-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wydanie książki o historii miasta i gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
33/2003
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji