ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku.
Nr aktu prawnego
XXIX/232/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/231/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepionek na COVID - 19
Nr aktu prawnego
XXIX/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
Nr aktu prawnego
XXIX/229/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIX/228/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
36/z/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.
Nr aktu prawnego
34/Z/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.
Nr aktu prawnego
32/Z/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-03-22
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 135/z/2016 Burmistrza Lubska z dnia 31 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
33/z/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-03-18
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubsko na lata 2021 – 2030
Nr aktu prawnego
30/z/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji