Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-03
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na reałizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
106/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia do załatwiania w imieniu Burmistrza Lubska spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeń związanych z epidemią, pandemią i innymi chorobami zakaźnymi.
Nr aktu prawnego
105/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania pandemii
Nr aktu prawnego
104/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
100/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku
Nr aktu prawnego
99/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-08-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powalania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubsku
Nr aktu prawnego
98/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-08-19
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
96/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-08-18
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Górzyn w celu wyboru Sołtysa
Nr aktu prawnego
95/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsko na lata 2021- 2030
Nr aktu prawnego
94/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-08-13
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku
Nr aktu prawnego
93/z/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji