ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
Nr aktu prawnego
XXIII/183/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIII/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lubsko, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIII/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. . „Remont drogi wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w ciągu ul. Wrocławskiej oraz w miejscowości Budziechów”
Nr aktu prawnego
XXIII/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIII/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXIII/178/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXII/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Nr aktu prawnego
XXII/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXII/174/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji