ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/77/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Lubsku oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
XXXIV/270/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Lubsko
Nr aktu prawnego
XXXIV/269/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsko na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
XXXIV/268/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIV/267/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXXIV/266/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXXIV/265/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda
Nr aktu prawnego
XXXIV/264/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
Nr aktu prawnego
XXXIII/263/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIII/262/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Nr aktu prawnego
XXXIII/261/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji