ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/375/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
LII/375/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/374/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
LII/374/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/373/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Lubska uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Nr aktu prawnego
LII/373/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/372/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/291/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko.
Nr aktu prawnego
LII/372/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/371/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/210/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.
Nr aktu prawnego
LII/371/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
OBWIESZCZENIE NR LII/370/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
LII/370/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/369/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
LI/369/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/368/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
LI/368/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/367/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
LI/367/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/366/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy.
Nr aktu prawnego
LI/366/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji