ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/502/23 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2024
Nr aktu prawnego
LXXIV/507/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
LWIK (daw. oczyszczalnia)
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/300/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025", będących w posiadaniu Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
LXXIII/506/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036,
Nr aktu prawnego
LXXIII/505/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXIII/504/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
Nr aktu prawnego
LXXIII/503/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2024
Nr aktu prawnego
LXXIII/502/23
Status
Zmieniony
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXXIII/501/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXIII/500/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXXIII/499/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXXIII/498/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji