ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego"
Nr aktu prawnego
XX/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Lubska
Nr aktu prawnego
XX/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.
Nr aktu prawnego
XX/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XX/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XX/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Nr aktu prawnego
XX/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku
Nr aktu prawnego
XX/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/134/20 rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lubsku oraz Regulaminu Klubu „Senior+" w Lubsku i zasad kwalifikowania uczestników.
Nr aktu prawnego
XIX/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIX/153/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji