ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek lub części działek ewidencyjnych, zlokalizowanych w obrębach miasta Lubska oraz w obrębie Dłużek, Gmina Lubsko, w strefie oddziaływania istniejących elektrowni wiatrowych
Nr aktu prawnego
XXIX/237/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie wydania opinii dotyczącej używania i rozpowszechniania wizerunku herbu Lubska
Nr aktu prawnego
XXIX/236/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
XXIX/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2021 r. na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIX/234/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu.
Nr aktu prawnego
XXIX/233/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku.
Nr aktu prawnego
XXIX/232/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/231/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepionek na COVID - 19
Nr aktu prawnego
XXIX/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
Nr aktu prawnego
XXIX/229/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIX/228/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji