ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
XLVII/347/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVII/346/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Nr aktu prawnego
XLVII/345/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-04
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVI/344/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
Nr aktu prawnego
XLV/343/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
XLV/342/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLV/341/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Nr aktu prawnego
XLV/340/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/339/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XLV/338/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji