ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze powiatu żarskiego
Nr aktu prawnego
LVIII/413/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Nr aktu prawnego
LVIII/412/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda
Nr aktu prawnego
LVIII/411/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LVIII/410/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LVII/409/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LVII/408/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVII/407/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
LVI/406/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/424/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów
Nr aktu prawnego
LVI/405/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LVI/404/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji