ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
137/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
136/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad spłaty zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych na rzecz Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
135/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
134/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
133/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Apel
Tytuł aktu
w sprawie do nielicznej, anonimowej grupy mieszkańców Gminy Lubsko o zaprzestanie działań na niekorzyść Gminy Lubsko oraz jej Mieszkańców
Nr aktu prawnego
XXVI/1/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/214/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/213/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Nr aktu prawnego
XXVI/212/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 marca 2010 r. dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
XXVI/211/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji