ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVII/282/21
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko
Nr aktu prawnego
XXXVII/281/21
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Dotacje
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
XXXVI/280/21
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinków obecnych dróg gminnych oraz zaliczenia obecnych odcinków dróg wojewódzkich do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXXVI/279/21
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie podjęcia działań dotyczących uporządkowania sieci dróg na terenie miasta Lubska poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 287.
Nr aktu prawnego
XXXVI/278/21
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Dotacje
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie, poprzez udzielenie dotacji, z przeznaczeniem na zakup ambulansu transportowego dla Szpitala na Wyspie Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXXVI/277/21
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVI/276/21
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsko”
Nr aktu prawnego
XXXVI/275/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXXV/274/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Lubsko
Nr aktu prawnego
XXXV/273/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji