ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
XLV/342/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLV/341/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Nr aktu prawnego
XLV/340/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/339/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XLV/338/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XLV/337/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
LWIK (daw. oczyszczalnia)
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
XLV/336/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Dotacje
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
XLV/335/22
Status
Zmieniony
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XLV/334/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
XLV/333/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji