ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały NR XVII/130/20 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku, zlokalizowanej w Mierkowie
Nr aktu prawnego
XVIII/147/20
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie skargi mieszkanki Lubska na Burmistrza Lubska
Nr aktu prawnego
XVIII/146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji MUKS Hat- Trick Lubsko
Nr aktu prawnego
XVIII/145/20
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2019 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol, Gmina Lubsko.
Nr aktu prawnego
XVIII/143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
XVIII/142/20
Status
Zmieniony
Lp: 87
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XVIII/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku
Nr aktu prawnego
XVIII/140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XVII/139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie skargi mieszkańca Lubska na działalność Lubskiego Domu Kultury.
Nr aktu prawnego
XVII/138/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji