ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-02-10
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 13/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
13/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 11/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
11/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 9/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 01.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie dotacji celowej na wsparcie klubów sportowych z terenu Gminy Lubsko w 2023 r.
Nr aktu prawnego
9/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 8/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
8/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE nr 6/z/2023 Burmistrza Lubska z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 135/z/2016 Burmistrza Lubska z dnia 31 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
6/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 4/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
4/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Dotacje
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze powiatu żarskiego
Nr aktu prawnego
LVIII/413/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Nr aktu prawnego
LVIII/412/23
Status
Uchylony
Lp: 89
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda
Nr aktu prawnego
LVIII/411/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LVIII/410/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji