ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
XII/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Lubsko udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Nr aktu prawnego
XII/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol, Gmina Lubsko.
Nr aktu prawnego
XII/89/19
Status
Zmieniony
Lp: 75
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XII/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Gminy Lubsko na rzecz Lubskiego Domu Kultury
Nr aktu prawnego
XII/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XII/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Lubsko
Nr aktu prawnego
XII/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XII/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
XII/83/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji