ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Nr aktu prawnego
XX/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku
Nr aktu prawnego
XX/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/134/20 rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lubsku oraz Regulaminu Klubu „Senior+" w Lubsku i zasad kwalifikowania uczestników.
Nr aktu prawnego
XIX/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIX/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Nr aktu prawnego
XIX/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.
Nr aktu prawnego
XIX/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2020 r. na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XIX/150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko".
Nr aktu prawnego
XIX/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XVII/131/20 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku
Nr aktu prawnego
XVIII/148/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji