ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsko na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
Nr aktu prawnego
XXIV/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubsku, zmienionego Zarządzeniem nr 66/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubsku
Nr aktu prawnego
119/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
Nr aktu prawnego
118/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
117/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
114/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
Nr aktu prawnego
XXIII/183/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIII/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lubsko, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIII/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. . „Remont drogi wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w ciągu ul. Wrocławskiej oraz w miejscowości Budziechów”
Nr aktu prawnego
XXIII/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIII/179/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji