ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Dotacje
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
LIX/419/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LIX/418/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIX/417/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LIX/416/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LIX/415/23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Nr aktu prawnego
LIX/414/23
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 19/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 23.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie dotacji celowej na wsparcie klubów sportowych z terenu Gminy Lubsko w 2023 r.,
Nr aktu prawnego
19/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 18/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 23.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2023 r.
Nr aktu prawnego
18/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-02-20
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 17/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
17/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-02-15
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 14/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania nowej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie dotacji celowej na wsparcie klubów sportowych z terenu Gminy Lubsko w 2023 r.,
Nr aktu prawnego
14/z/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji