ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXI/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXI/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Nr aktu prawnego
XXI/165/20
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2019.
Nr aktu prawnego
XXI/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubska
Nr aktu prawnego
XXI/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego"
Nr aktu prawnego
XX/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Lubska
Nr aktu prawnego
XX/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.
Nr aktu prawnego
XX/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XX/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XX/158/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji