ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
121/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 120/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych obowiązki związane z zarządzaniem placówkami w zakresie: zaciągania zobowiązań w imieniu tych jednostek, dokonywania przelewów w imieniu tych jednostek.
Nr aktu prawnego
120/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 sierpnia 2020 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do rządowego programu „Kolej Plus”.
Nr aktu prawnego
XXIV/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia formy spłaty zadłużenia z tytułu zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w postaci świadczeń rzeczowych – pracy na rzecz Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXIV/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIV/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIV/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Związki gmin
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu
Nr aktu prawnego
XXIV/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w jedną instytucję kultury o nazwie „Biblioteka i Lubski Dom Kultury” z siedzibą w Lubsku
Nr aktu prawnego
XXIV/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Lubskiego Domu Kultury
Nr aktu prawnego
XXIV/185/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji