ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LXVII/458/23
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
Nr aktu prawnego
LXVII/457/23
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Nr aktu prawnego
LXVII/456/23
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Nr aktu prawnego
LXVII/455/23
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXVII/454/23
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXVII/453/23
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubska
Nr aktu prawnego
LXVII/452/23
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 74/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chełm Żarski w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
74/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 73/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Kałek w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
73/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 71/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
71/Z/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji