ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXXIII/499/23
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXXIII/498/23
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
Nr aktu prawnego
LXXIII/497/23
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXIII/496/23
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
LXXIII/495/23
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXIII/494/23
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"
Nr aktu prawnego
LXXIII/493/23
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 138/z/2023 Burmistrza Lubska z dnia 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
138/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 137/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
137/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 136/z/2023 Burmistrza Lubska z dnia 30.11.2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
136/z/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji