ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubsko".
Nr aktu prawnego
XV/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +" w Lubsku oraz trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XV/111/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lubsku oraz Regulaminu Klubu „Senior+" w Lubsku i zasad kwalifikowania uczestników
Nr aktu prawnego
XV/110/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/109/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XV/108/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 roku
Nr aktu prawnego
XIV/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Wybory, referenda
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żarach.
Nr aktu prawnego
XIII/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XIII/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XIII/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XIII/103/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji