ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXII/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Nr aktu prawnego
XXII/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXII/174/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zgody na bezprzetargowe zbycie Gminy wyrażenia nieruchomości stanowiących własność Lubsko
Nr aktu prawnego
XXI/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
Nr aktu prawnego
XXI/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXI/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXI/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.
Nr aktu prawnego
XXI/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXI/168/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji