ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXV/199/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 września 2020 roku, dotyczącej możliwości budowy sieci wodociągowej do miejscowości Janowice w Gminie Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXV/198/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
Nr aktu prawnego
XXV/197/20
Status
Zmieniony
Lp: 54
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Nr aktu prawnego
XXV/196/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
Nr aktu prawnego
XXV/195/20
Status
Zmieniony
Lp: 56
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
Nr aktu prawnego
XXV/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
124/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 123/Z/2020 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
123/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
122/z/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji