ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/382/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036
Nr aktu prawnego
LIII/382/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/381/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIII/381/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/380/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023
Nr aktu prawnego
LIII/380/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/379/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LIII/379/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/378/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
LIII/378/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/377/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Lubsko
Nr aktu prawnego
LIII/377/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/376/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LIII/376/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/375/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
LII/375/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/374/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
LII/374/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/373/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Lubska uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Nr aktu prawnego
LII/373/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji