ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XLIV/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
XLIII/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLIII/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko
Nr aktu prawnego
XLII/319/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
XLII/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
XLII/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLII/316/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zakazów i innych działań związanych z pandemią Covid-19.
Nr aktu prawnego
XLII/315/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/291/21 w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko
Nr aktu prawnego
XLII/314/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-12-23
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
Nr aktu prawnego
XLI/311/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji