ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Związki gmin
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu
Nr aktu prawnego
XXIV/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w jedną instytucję kultury o nazwie „Biblioteka i Lubski Dom Kultury” z siedzibą w Lubsku
Nr aktu prawnego
XXIV/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Lubskiego Domu Kultury
Nr aktu prawnego
XXIV/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsko na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
Nr aktu prawnego
XXIV/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
Nr aktu prawnego
XXIII/183/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIII/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lubsko, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIII/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. . „Remont drogi wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w ciągu ul. Wrocławskiej oraz w miejscowości Budziechów”
Nr aktu prawnego
XXIII/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIII/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXIII/178/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji