ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 roku
Nr aktu prawnego
XV/122/19
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Tymienice
Nr aktu prawnego
XV/121/19
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2034
Nr aktu prawnego
XV/120/19
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XV/119/19
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XV/118/19
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XV/117/19
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020
Nr aktu prawnego
XV/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Górzynie w Przedszkole w Górzynie i zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górzynie.
Nr aktu prawnego
XV/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia od Gminy Jasień zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XV/113/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji