ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Nr aktu prawnego
XXVI/203/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubsko
Nr aktu prawnego
XXVI/202/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Związki gmin
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia od Gminy Jasień zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXVI/201/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia pisma Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie Departamentu Postępowań Kontrolnych w sprawie nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem i środkami publicznymi przez Burmistrza Miasta Lubsko Pana Janusza Dudojcia.
Nr aktu prawnego
XXVI/200/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
132/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
131/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
130/Z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
128/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
126/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
125/z/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji