ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4121
Data podjęcia
2003-09-17
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
X/72/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4122
Data podjęcia
2003-09-17
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność gminy
Nr aktu prawnego
X/71/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4123
Data podjęcia
2003-09-17
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/167/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 1 września 2000 roku.
Nr aktu prawnego
X/70/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4124
Data podjęcia
2003-09-17
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę Lubsko
Nr aktu prawnego
X/69/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4125
Data podjęcia
2003-09-17
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
X/67/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4126
Data podjęcia
2003-09-17
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
X/66/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4127
Data podjęcia
2003-09-17
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
X/68/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4128
Data podjęcia
2003-08-06
Grupa tematyczna
Wybory, referenda
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
IX/65/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4129
Data podjęcia
2003-08-06
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2003r.
Nr aktu prawnego
IX/64/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4130
Data podjęcia
2003-08-06
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieruchomości
Nr aktu prawnego
IX/62/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji