ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Lutol-Janowice z 1 grudnia 2021 roku, dotyczącej uwzględnienia w planach inwestycyjnych na rok 2022 koniecznego remontu świetlicy wiejskiej w Lutolu oraz wymianę systemu ogrzewania całej świetlicy.
Nr aktu prawnego
XLIV/332/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko
Nr aktu prawnego
XLIV/331/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko w obrębie Górzyn
Nr aktu prawnego
XLIV/330/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XLIV/329/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
XLIV/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLIV/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
Nr aktu prawnego
XLIV/326/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XLIV/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XLIV/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIX/292/21 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/323/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji