ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIV/392/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
Nr aktu prawnego
LIV/391/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LIII/390/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
Nr aktu prawnego
LIII/389/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
LIII/388/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.
Nr aktu prawnego
LIII/387/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LIII/386/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
LIII/385/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LIII/384/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LIII/383/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji