ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
Nr aktu prawnego
XXV/197/20
Status
Zmieniony
Lp: 32
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Nr aktu prawnego
XXV/196/20
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
Nr aktu prawnego
XXV/195/20
Status
Zmieniony
Lp: 34
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
Nr aktu prawnego
XXV/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 sierpnia 2020 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do rządowego programu „Kolej Plus”.
Nr aktu prawnego
XXIV/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia formy spłaty zadłużenia z tytułu zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w postaci świadczeń rzeczowych – pracy na rzecz Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXIV/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIV/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIV/188/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji