ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXI/430/23
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubsko”
Nr aktu prawnego
LXI/429/23
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Stara Woda w sprawie przebudowy dróg gminnych zlokalizowanych w obrębie wsi Stara Woda ze względu na ich zły stan
Nr aktu prawnego
LXI/428/23
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXI/427/23
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Nr aktu prawnego
LXI/426/23
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LXI/425/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LXI/424/23
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko"
Nr aktu prawnego
LXI/423/23
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 48/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
48/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-03-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 47/z/2023 Burmistrza Lubska z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubsko"
Nr aktu prawnego
47/z/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji