ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/213/20
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Nr aktu prawnego
XXVI/212/20
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 marca 2010 r. dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
XXVI/211/20
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/195/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXVI/210/20
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Nr aktu prawnego
XXVI/209/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
Nr aktu prawnego
XXVI/208/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Lubska
Nr aktu prawnego
XXVI/207/20
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
Nr aktu prawnego
XXVI/206/20
Status
Zmieniony
Lp: 39
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/205/20
Status
Zmieniony
Lp: 40
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXVI/204/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji