ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3691
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
VIII/54/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3692
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/266/01 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz komunalnych odpadów stałych i płynnych oraz za unieszkodliwianie komunalnych odpadów stałych
Nr aktu prawnego
VIII/53/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3693
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
VIII/52/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3694
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie obsadzenia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
VIII/51/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3695
Data podjęcia
2003-04-23
Grupa tematyczna
Wybory, referenda
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
VII/50/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3696
Data podjęcia
2003-04-23
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
VII/49/2003
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3697
Data podjęcia
2003-04-23
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
VII/48/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3698
Data podjęcia
2003-04-23
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
VII/47/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 3699
Data podjęcia
2003-04-23
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie akceptacji wartości pieniężnej jednego punktu służącej do opracowania tabeli wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli
Nr aktu prawnego
VII/46/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3700
Data podjęcia
2003-04-23
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubsko
Nr aktu prawnego
VII/44/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji