ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Nr aktu prawnego
LVI/402/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
LVI/401/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVI/400/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036
Nr aktu prawnego
LVI/399/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVI/398/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-13
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
LV/397/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +" w Lubsku oraz trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LIV/396/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
LIV/395/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIV/394/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/252/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w jedną instytucję kultury
Nr aktu prawnego
LIV/393/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji