ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Lubska
Nr aktu prawnego
XXVI/207/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
Nr aktu prawnego
XXVI/206/20
Status
Zmieniony
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/205/20
Status
Zmieniony
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXVI/204/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Nr aktu prawnego
XXVI/203/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubsko
Nr aktu prawnego
XXVI/202/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Związki gmin
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia od Gminy Jasień zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXVI/201/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia pisma Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie Departamentu Postępowań Kontrolnych w sprawie nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem i środkami publicznymi przez Burmistrza Miasta Lubsko Pana Janusza Dudojcia.
Nr aktu prawnego
XXVI/200/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXV/199/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 września 2020 roku, dotyczącej możliwości budowy sieci wodociągowej do miejscowości Janowice w Gminie Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXV/198/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji