ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsko na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Nr aktu prawnego
LXII/433/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 56/z/2023 Burmistrza Lubska z dnia 24.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
56/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-04-18
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 55 /z /2023 Burmistrza Lubska z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
55/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
54/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 53/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
53/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 52/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
52/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-04-04
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 50/z/2023 Burmistrza Lubska z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Miejskiego w Lubsku dla interesantów.
Nr aktu prawnego
50/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 49/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
49/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom uczestniczącym w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
Nr aktu prawnego
LXI/432/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036
Nr aktu prawnego
LXI/431/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji