ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2111
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VI/41/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2112
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/02 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości w roku 2003
Nr aktu prawnego
VI/40/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2113
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2003
Nr aktu prawnego
VI/39/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2114
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Lubsko i jednostek organizacyjnych tej Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VI/38/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2115
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste ich użytkownikom wieczystym
Nr aktu prawnego
VI/37/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2116
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
VI/36/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2117
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Województwie Lubuskim
Nr aktu prawnego
VI/35/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2118
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie pomocy społecznej w formie dożywiania oraz zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznanie świadczenia w formie dożywiania uczniów w szkole w 2003r.
Nr aktu prawnego
VI/34/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2119
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych i załatwiania indywidualnych spraw w tym zakresie.
Nr aktu prawnego
VI/33/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2120
Data podjęcia
2003-02-03
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. oraz Harmonogramu i Preliminarza wydatków na działalność w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie Lubsko na 2003r.
Nr aktu prawnego
V/32/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji