ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXVII/217/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/208/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
Nr aktu prawnego
XXVII/216/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Nr aktu prawnego
XXVII/215/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/214/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/213/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Nr aktu prawnego
XXVI/212/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 marca 2010 r. dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
XXVI/211/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/195/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXVI/210/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Nr aktu prawnego
XXVI/209/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
Nr aktu prawnego
XXVI/208/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji