ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 59/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
59/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie porozumienia międzygminnego w celu powołania Partnerstwa Gminy Lubsko i Gminy Jasień służącego opracowaniu i realizacji Strategii Terytorialnej, w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.
Nr aktu prawnego
LXII/442/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia stałego ogólnego pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Lubsku przed sądami, w tym sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących uchwał Rady.
Nr aktu prawnego
LXII/441/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi na uchwałę nr XLII/319/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko.
Nr aktu prawnego
LXII/440/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej oświetlenia ul. Gronowej w Lubsku.
Nr aktu prawnego
LXII/439/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXII/438/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXII/437/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Nr aktu prawnego
LXII/436/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
Nr aktu prawnego
LXII/435/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Nr aktu prawnego
LXII/434/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji