ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-02
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dyrektora Lubskiego Domu Kultury w Lubsku
Nr aktu prawnego
56/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
55/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubsku
Nr aktu prawnego
54/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
53/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko prawem służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
52/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
51/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-22
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2020 r.
Nr aktu prawnego
50/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego"
Nr aktu prawnego
XX/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Lubska
Nr aktu prawnego
XX/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.
Nr aktu prawnego
XX/160/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji