ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Klubu Senior + w Lubsku przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty z Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
91/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
89/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXII/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Nr aktu prawnego
XXII/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXII/174/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie dotacji celowej na wsparcie klub6w sportowych z terenu Gminy Lubsko w 2020r.
Nr aktu prawnego
87/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku
Nr aktu prawnego
86/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-13
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
84/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-13
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
83/z/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji