ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XII/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
XII/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Lubsko udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Nr aktu prawnego
XII/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol, Gmina Lubsko.
Nr aktu prawnego
XII/89/19
Status
Zmieniony
Lp: 86
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XII/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Gminy Lubsko na rzecz Lubskiego Domu Kultury
Nr aktu prawnego
XII/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XII/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Lubsko
Nr aktu prawnego
XII/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XII/84/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji