ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +" w Lubsku oraz trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LIV/396/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Nr aktu prawnego
LIV/395/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIV/394/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/252/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w jedną instytucję kultury
Nr aktu prawnego
LIV/393/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIV/392/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
UCHWAŁY
Tytuł aktu
sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
Nr aktu prawnego
LIV/391/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LIII/390/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
Nr aktu prawnego
LIII/389/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
LIII/388/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.
Nr aktu prawnego
LIII/387/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji