ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 sierpnia 2020 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do rządowego programu „Kolej Plus”.
Nr aktu prawnego
XXIV/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia formy spłaty zadłużenia z tytułu zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w postaci świadczeń rzeczowych – pracy na rzecz Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
XXIV/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XXIV/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIV/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Związki gmin
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu
Nr aktu prawnego
XXIV/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w jedną instytucję kultury o nazwie „Biblioteka i Lubski Dom Kultury” z siedzibą w Lubsku
Nr aktu prawnego
XXIV/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Lubskiego Domu Kultury
Nr aktu prawnego
XXIV/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsko na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
Nr aktu prawnego
XXIV/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
Nr aktu prawnego
XXIII/183/20
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji