ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
LWIK (daw. oczyszczalnia)
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
LX/422/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LX/421/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LX/420/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Dotacje
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
LIX/419/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LIX/418/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIX/417/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LIX/416/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LIX/415/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Nr aktu prawnego
LIX/414/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Dotacje
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze powiatu żarskiego
Nr aktu prawnego
LVIII/413/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji