ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/362/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko
Nr aktu prawnego
XLIX/362/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/361/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/346/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLIX/361/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/360/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIX/360/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Dotacje
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/359/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/335/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
XLIX/359/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/358/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie statutu Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku
Nr aktu prawnego
XLIX/358/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/357/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
XLIX/357/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/356/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku
Nr aktu prawnego
XLIX/356/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/355/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubsko na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XLIX/355/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/354/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022 -2032”
Nr aktu prawnego
XLIX/354/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/353/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLIX/353/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji