ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Honorowy obywatel/Zasługi dla Gminy/Medal
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lubsko”
Nr aktu prawnego
LXIV/448/23
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Honorowy obywatel/Zasługi dla Gminy/Medal
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lubsko”
Nr aktu prawnego
LXIV/447/23
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr LII/371/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
Nr aktu prawnego
LXIV/446/23
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
LWIK (daw. oczyszczalnia)
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
LXIII/445/23
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXIII/444/23
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIII/443/23
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie porozumienia międzygminnego w celu powołania Partnerstwa Gminy Lubsko i Gminy Jasień służącego opracowaniu i realizacji Strategii Terytorialnej, w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.
Nr aktu prawnego
LXII/442/23
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia stałego ogólnego pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Lubsku przed sądami, w tym sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących uchwał Rady.
Nr aktu prawnego
LXII/441/23
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi na uchwałę nr XLII/319/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko.
Nr aktu prawnego
LXII/440/23
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej oświetlenia ul. Gronowej w Lubsku.
Nr aktu prawnego
LXII/439/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji