ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
LXVII/458/23
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
Nr aktu prawnego
LXVII/457/23
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Nr aktu prawnego
LXVII/456/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Nr aktu prawnego
LXVII/455/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXVII/454/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXVII/453/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubska
Nr aktu prawnego
LXVII/452/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXVI/451/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVI/450/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
LXIV/449/23
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji