ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXIII/496/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
LXXIII/495/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXIII/494/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"
Nr aktu prawnego
LXXIII/493/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
LWIK (daw. oczyszczalnia)
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
LXXII/492/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023 2036.
Nr aktu prawnego
LXXI/491/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXI/490/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/346/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXXI/489/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Wybory, referenda
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żarach
Nr aktu prawnego
LXXI/488/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
Nr aktu prawnego
LXXI/487/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji