ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 130/Z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2022 r.
Nr aktu prawnego
130/Z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 126/Z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2022 r.
Nr aktu prawnego
126/Z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 128/z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dystrybucji węgla na terenie Gminy Lubsko, w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Nr aktu prawnego
128/z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Lubska nr 127/z/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko – Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
Nr aktu prawnego
127/z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 124/Z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2022 r.
Nr aktu prawnego
124/Z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 122/z/2022 Burmistrza Lubska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia dnia bez interesantów w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku
Nr aktu prawnego
122/z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 120/z/2022 Burmistrza Lubska z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Miejskiego w Lubsku dla interesantów.
Nr aktu prawnego
120/z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 119/z/2022 Burmistrza Lubska z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ustalenia dnia bez interesantów w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku
Nr aktu prawnego
119/z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 118/z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 06.10.2022 roku w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektów uchwał.
Nr aktu prawnego
118/z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 117/Z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2022 r.
Nr aktu prawnego
117/Z/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji