ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 7/Z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2022 r.
Nr aktu prawnego
7/Z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zawieszenia terminu zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chełm Żarski w celu wyboru Sołtysa
Nr aktu prawnego
10/ z /2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zawieszenia terminu zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Mierków w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
Nr 9/ z /2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zawieszenia terminu zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Górzyn w celu wyboru Sołtysa
Nr aktu prawnego
Nr 8/ z /2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 6/z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 10.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie dotacji celowej na wsparcie klubów sportowych z terenu Gminy Lubsko w 2022 r.,
Nr aktu prawnego
6/z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 5/z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2022 r.
Nr aktu prawnego
5/z/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 124/Z/2021 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.
Nr aktu prawnego
124/z/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 123/Z/2021 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.
Nr aktu prawnego
123/Z/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 121/Z/2021 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.
Nr aktu prawnego
121/Z/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 119/Z/2021 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.
Nr aktu prawnego
119/Z/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji