ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 48/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
48/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 47/z/2023 Burmistrza Lubska z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubsko"
Nr aktu prawnego
47/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 45/Z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2023 r.
Nr aktu prawnego
45/Z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 44/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Tuchola Żarska w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
44/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 43/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Stara Woda w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
43/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 42/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chocicz w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
42/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 41/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Dłużek w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
41/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 40/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chełm Żarski w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
40/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 39/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Grabków w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
39/z/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 38/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Dąbrowa w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
38/z/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji