ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Klubu Senior + w Lubsku przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty z Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
91/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
89/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubsku
Nr aktu prawnego
88/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie dotacji celowej na wsparcie klub6w sportowych z terenu Gminy Lubsko w 2020r.
Nr aktu prawnego
87/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku
Nr aktu prawnego
86/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-07-13
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
84/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-07-13
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
83/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku
Nr aktu prawnego
80/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-06-19
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
67/z/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-06-19
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubsku
Nr aktu prawnego
66/z/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji