ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:58:07 Upublicznienie elementu informacja Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony