ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:46:07 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2022 roku. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony