ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:32:51 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2022 roku Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony