ˆ

Konsultacje z mieszkańcami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 12:35:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-18 12:35:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18 12:35:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwały XL/217/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubsko Burmistrz Lubska  przedkłada do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032.
Burmistrz Lubska zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032.
W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, konsultacje będą odbywać się głównie za pośrednictwem zdalnych form komunikacji. Przewidziano również spotkanie konsultacyjne. Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie: od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r.
 
ZGŁASZANIE UWAG PISEMNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA W DNIACH OD 8 LISTOPADA 2021 R. DO DNIA 17 GRUDNIA 2021 R.:
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji  udostępniony został w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku,  pl. Wolności 1 w Lubsku, w Punkcie Obsługi Interesantów, parter oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubsku bip.lubsko.pl i stronie internetowej gminy lubsko.pl.  Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar gminy Lubsko. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Lubsko, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu gminy Lubsko.
Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem dostępnego formularza  w następujący sposób: 
  1. osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1,  68-300 Lubsko;
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko;
  3. drogą mailową:
  4. system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Lubsku  ePuap /1e408uxblm/skrytka
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie: od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, a także z datą wpływu po dniu 17 grudnia 2021 r.
 
ZGŁASZANIE UWAG OSOBIŚCIE NA SPOTKANIU KONSULTACYJNYM W DNIU: 13 grudnia 2021 R.
W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano organizację spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 13.12.2021 r. w budynku Biblioteka -Centrum Kultury im. Jana Raka przy pl. Jana Pawła II nr 1 w Lubsku, Galeria „Mała”- parter,  w godzinach od 14:00 – 17:00.
Mając na uwadze obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach prosimy osoby, które będą chciały uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  lub telefonicznie pod numerem tel. 68 457 61 09 do 9 grudnia 2021 r. do godz. 15.00, z podaniem telefonu kontaktowego. Ilość osób mogących wziąć udział w spotkaniu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmian w przepisach prawnych, w tym dotyczących ograniczenia ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu zamkniętym, czy też konieczności stosowania innych wymaganych procedur i środków ostrożności, zarówno termin, jak i tryb spotkania konsultacyjnego, mogą ulec zmianie. Spotkanie może zostać podzielone na dwie tury.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-05 08:22:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-05 08:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-05 09:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »