ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konsultacje z mieszkańcami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

RAPORT Z KONSULTACJI PROJEKTU uchwały Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-31 07:28:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-31 07:28:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-31 07:28:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

ANKIETA DOTYCZĄCA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY
 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przekazujemy kwestionariusz ankiety służący do przesłania pytań i opinii dotyczących tego tematu. Podstawą do wskazania ww. obszarów jest „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Lubsko". Proponowana uchwała jest istotna, gdyż wskazuje obszary, które będą objęte procesem rewitalizacji w najbliższych latach. Przełoży się to na możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy zewnętrznych na poprawę jakości życia.


Zgodnie z projektem uchwały, do obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zaliczono następujące części gminy:
 
Do obszaru zdegradowanego wchodzą dwa podobszary:
Miejscowości: Lubsko i Nowiniec.
Do obszaru rewitalizacji wchodzi
centralna część Lubska wraz z terenami zielonymi do Zalewu Karaś, na wschód od ul. Parkowej oraz nad rzeką Lubszą.
Ulice wchodzące w skład to: Aleja Niepodległości, Aleja Pułaskiego, Aleja Wojska Polskiego, ul.: Bankowa, Boczna, Bohaterów, Chopina, Chrobrego, Dworcowa, Dąbrowskiego, Emilii Plater, Gazowa, Grunwaldzka, Kanałowa, Kasztanowa, Kilińskiego, Klonowa, Kopernika, Korczaka, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Krasińskiego, Lubuska, Marii Konopnickiej, Mickiewicza, Mikołaja Reja, Nadrzeczna, Nowa, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Przemysłowa, Sienkiewicza, Sportowa, Stolarska, Strażacka, Sybiraków, Szkolna, Śląska, Śródmiejska. Tkacka, Wrocławska (od ul. Mikołaja Reja do Bohaterów), Zamkowa, Zieleniecka, Plac Lucjana Grzei, Plac Jana Pawła II, Plac Wolności.
 
Konsultacje społeczne będą prowadzone od 27.07.2023 r. do 25.08.2023 r.
Kwestionariusz ankiety będzie dostępny pod linkiem
Link będzie aktywny w terminie trwania konsultacji.
Informacje o konsultacjach można również uzyskać na stronie internetowej: www.lubsko.pl.

Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się opinią!

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I.Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-19 12:35:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-19 12:35:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27 14:52:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 12:35:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-18 12:35:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18 12:35:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwały XL/217/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubsko Burmistrz Lubska  przedkłada do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032.
Burmistrz Lubska zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032.
W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, konsultacje będą odbywać się głównie za pośrednictwem zdalnych form komunikacji. Przewidziano również spotkanie konsultacyjne. Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie: od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r.
 
ZGŁASZANIE UWAG PISEMNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA W DNIACH OD 8 LISTOPADA 2021 R. DO DNIA 17 GRUDNIA 2021 R.:
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji  udostępniony został w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku,  pl. Wolności 1 w Lubsku, w Punkcie Obsługi Interesantów, parter oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubsku bip.lubsko.pl i stronie internetowej gminy lubsko.pl.  Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar gminy Lubsko. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Lubsko, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu gminy Lubsko.
Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem dostępnego formularza  w następujący sposób: 
  1. osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1,  68-300 Lubsko;
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko;
  3. drogą mailową:
  4. system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Lubsku  ePuap /1e408uxblm/skrytka
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie: od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, a także z datą wpływu po dniu 17 grudnia 2021 r.
 
ZGŁASZANIE UWAG OSOBIŚCIE NA SPOTKANIU KONSULTACYJNYM W DNIU: 13 grudnia 2021 R.
W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano organizację spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 13.12.2021 r. w budynku Biblioteka -Centrum Kultury im. Jana Raka przy pl. Jana Pawła II nr 1 w Lubsku, Galeria „Mała”- parter,  w godzinach od 14:00 – 17:00.
Mając na uwadze obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach prosimy osoby, które będą chciały uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  lub telefonicznie pod numerem tel. 68 457 61 09 do 9 grudnia 2021 r. do godz. 15.00, z podaniem telefonu kontaktowego. Ilość osób mogących wziąć udział w spotkaniu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmian w przepisach prawnych, w tym dotyczących ograniczenia ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu zamkniętym, czy też konieczności stosowania innych wymaganych procedur i środków ostrożności, zarówno termin, jak i tryb spotkania konsultacyjnego, mogą ulec zmianie. Spotkanie może zostać podzielone na dwie tury.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-05 08:22:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-05 08:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-05 09:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »